ฤกษ์แต่งงานปี 2566 บ่าวสาวฟังทางนี้ มาดูฤกษ์งามยามดี เริ่มต้นชีวิตคู่เสริมมงคล

ฤกษ์แต่งงานปี 2566 บ่าวสาวฟังทางนี้ มาดูฤกษ์งามยามดี เริ่มต้นชีวิตคู่เสริมมงคล

ในปี 2566 ปีกระต่ายทอง คู่รักที่ความรักสุกงอม ถึงเวลาที่จะต้องแต่งงาน บ่าวสาวอย่าลืมดู “วันมงคล” “วันดี ” ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่ สำหรับฤกษ์แต่งงานปี 2566 นี้ และในปีนี้ ทางเสี่ยงโชค ได้เลือกวันที่เป็นมงคล ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อน โดยมีการเลือกให้เป็นวันมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อให้ครอบครัวใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความเป็นสิริมงคล โดยเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยความหมายที่ดี ดังนี้

ฤกษ์แต่งงานปี 2566 บ่าวสาวฟังทางนี้ มาดูฤกษ์งามยามดี เริ่มต้นชีวิตคู่เสริมมงคล

ฤกษ์แต่งงานปี 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม

 • วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 10 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันเสาร์ 14 มกราคม 2566
 • วันจันทร์ 16 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ 20 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ 28 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 31 มกราคม 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม

 • วันพุธ 1 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ 4 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ 10 มีนาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 14 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ 20 มีนาคม 2566
 • วันอังคาร 28 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน

 • วันจันทร์ 3 เมษายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 9 เมษายน 2566
 • วันพฤหัส 13 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ 15 เมษายน 2566
 • วันพุธ 19 เมษายน 2566
 • วันพุธ 26 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ 29 เมษายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม

 • วันอังคาร 2 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ 7 พฤษภาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัส 18 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

ฤกษ์แต่งงานปี 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน

 • วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 7 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร 13 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร 27 มิถุนายน 2566
 • วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม

 • วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันจันทร์ 10 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธ 12 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2566
 • วันจันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม

 • วันเสาร์ 5 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 9 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร 15 สิงหาคม 2566
 • วันพุธ 23 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ฤกษ์แต่งงานปี 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน

 • วันจันทร์ 4 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ 8 กันยายน 2566
 • วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566
 • วันพุธ 27 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม

 • วันอังคาร 3 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ 7 ตุลาคม 2566
 • วันจันทร์ 9 ตุลาคม 2566
 • วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2566
 • วันอังคาร 24 ตุลาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2566

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม

 • วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2566
 • วันอังคาร 5 ธันวาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 19 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ 22 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ 25 ธันวาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2566

สรุป.. ฤกษ์แต่งงานปี 2566 บ่าวสาวฟังทางนี้ มาดูฤกษ์งามยามดี เริ่มต้นชีวิตคู่เสริมมงคล

คู่บ่าวสาวสะดวกวันไหน ก็สามารถเลือกได้เลยตามข้อมูลข้างต้น ต้องบอกเลยว่า เริ่มต้นดี เป็นศรีเป็นมงคลแก่ชีวิตคู่ของเรา อย่างไรก็ตาม ฤกษ์แต่งงานนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์หรือซินแส หรือพระอาจารย์ที่เคารพ ในการเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับวันวิวาห์ของเราด้วยจ้า

เว็บไซต์เสี่ยงโชค ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็บไซต์ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการ เสี่ยงโชค
** โชคในข่าว – แนวทางหวย – ตรวจหวย – เสี่ยงโชคทำนายฝัน – เส้นทางเสี่ยงโชค – ดูดวงเสี่ยงโชค **
ที่นี่ Siangchok.com

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴