แก้บนจุดธูปกี่ดอก มีคำตอบ บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมหวังแล้ว ทำอย่างไรต่อเช็กเลย

แก้บนจุดธูปกี่ดอก มีคำตอบ บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมหวังแล้ว ทำอย่างไรต่อเช็กเลย

นักเสี่ยงโชคที่ได้โชคลาภก็มักจะคุ้นเคยกับการบนบานศาลกล่าว ขอพร ขอเลขเด็ด เมื่อสมหวังก็ต้องแก้บน ถวายของที่บนบานไว้ แต่การแก้บนจุดธูปกี่ดอกนั้น วันนี้แอดจะมารวบรวมความรู้เกี่ยวกับการแก้บนมาฝาก ทั้งการแก้บนเจ้าที่ แก้บนท้าวเวสสุวรรณ รวมไปถึงแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มาดูกันเลย

แก้บนจุดธูปกี่ดอก มีคำตอบ บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมหวังแล้ว ทำอย่างไรต่อเช็กเลย

แก้บนจุดธูปกี่ดอก

แก้บนเจ้าที่

ให้ จุดธูป 16 ดอก ศาลเจ้าที่ คือ การสร้างสถานที่และอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับพื้นที่นั้น ให้มาช่วยดูแลและปกปักรักษาบ้านเรือน

คาถาแก้บนเจ้าที่

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคาพระภุมมะเทวา ขะมามิหัง (3 จบ)
เสร็จแล้วท่องตามด้วย นะโม 3 จบ

เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตาศรีทาสุตถี พระวันตุเมฯ ขอบารมี พระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง บัดนี้ข้าพเจ้า (ให้ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน สิ่งที่ข้าพเจ้าได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ บัดนี้ข้าพเจ้านำของไหว้มาเพื่อแก้บนในสิ่งที่ขอแล้ว ขอเจ้าที่จงรับเครื่องไหว้ผลไม้บูชาในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดนาเขื่อน

แก้บนท้าวเวสสุวรรณ

เทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และ เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล

การกราบไหว้แก้บน บนบานบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ มีการเรียงลำดับ ดังนี้

จุดสักการะธูป 9 ดอก ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก พร้อมดอกดาวเรือง หมากพลู หรือ ผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย และ สับปะรด

ตั้งนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ)
ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชามา ตลอดจน​พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์

ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล หากท่านใดมีผ้ายันต์ หรือ องค์ลอย สามารถกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้านได้เลย

ไอ้ไข่

แก้บนไอ้ไข่

ในการแก้บน ให้จุดธูปเพียง 1 ดอก แล้วสวดตามที่กล่าวไว้ด้านบนเช่นกันครับ จากนั้นกล่าว

“ข้าพเจ้าได้บนบานเรื่อง…………….เอาไว้ บัดนี้ด้วยบารมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่ท่านได้ทำให้สมปรารถนาแล้วทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้นำของมาถวายเพื่อแก้บนด้วยถือสัจจะเป็นที่ตั้ง ขอให้การบนบานครั้งนี้ขาดจากกันนับแต่บัดนี้ด้วยเทอญ” ซึ่งของที่มาถวายนั้น ตามขนบโบราณจะไม่นิยมนำมากิน

แก้บน หลวงพ่อโสธร

ปอกไข่ 3 ใบ เปิดฝาน้ำปลา เปิดฝาขวดน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก (หากมาบนให้จุดธูป 9 ดอก) แล้วจึงอธิษฐานจิตบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าได้นำสิ่งที่บนบานสานกล่าว มาถวายตามที่เคยบนไว้แล้ว จากนั้นรอจนธูปหมด หรือประมาณ 30 นาที จึงลาของที่บนไว้ โดยกล่าวว่า “เสสัง มังคลา ยาจามิ” (ขออาหารที่เป็นมงคลให้แก่ข้าพเจ้าเถิด) แล้วจึงนำของแก้บนกลับบ้านไปรับประทานหรือแจกจ่าย

วิธีแก้บนที่จําไม่ได้

วิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านให้จัดพิธีกลางแจ้ง สิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้

  • โต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าสีขาว
  • พระพุทธรูป 1 องค์
  • ธูป 16 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม และกระถางปักธูป
  • พานดอกไม้ หมากพลู บุหรี่ และเงิน 100 บาท (เงินนี้เมื่อจบพิธีให้นำไปซื้อสังฆทานถวายพระ)
  • ผลไม้ 5 หรือ 7 อย่าง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้าว 1 ลูก, สับปะรด 1 ผล และผลไม้ตามฤดูกาล
  • พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง
  • น้ำเปล่ากับน้ำแดงอย่างละ 1 ขวด
  • สำหรับวิธีการแก้บน เริ่มจากจัดวางของแก้บนให้เรียบร้อย จากนั้นให้จุดธูป 16 ดอก และกล่าวดังนี้

ให้ตั้งจิตแล้วกล่าวนะโมฯ ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

ข้าพเจ้า ชื่อ…..นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….. ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสังเวย เครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้ในวันนี้ เนื่องจากลูกเคยบนบานศาลกล่าว ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ขอโปรดเมตตาให้ลูกได้พบกับกรรมดี บุญกุศลที่เคยทำมา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ กล่าวเสร็จให้ปักธูป (ทำแล้วห้ามขอพรใด ๆ)

แก้บน

ความหมายของจำนวนธูป

นอกจากจำนวนธูปที่แตกต่างกันจะใช้เพื่อไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แล้ว การใช้ธูปตั้งแต่จำนวน 1 – 9 ดอก ยังมีความหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีดังนี้

1 ดอก การจุดธูป 1 ดอกเป็นการจุดเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทั่วไป หรือผีจรที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น
2 ดอก การจุดธูป 2 ดอกใช้ไหว้เจ้าที่ วิญญาณ หรือใช้ปักบนอาหารเครื่องเซ่น
3 ดอก การจุดธูป 3 ดอกเป็นการจุดเพื่อระลึกและบูชาถึงพระรัตนตรัย ซึ่งหมายถึง ที่พึ่งอันประเสริฐ 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
4 ดอก การจุดธูป 4 ดอก ใช้ไหว้เสริมดวงชะตา หรือไหว้บูชาธาตุ หรือทิศทั้ง 4
5 ดอก การจุดธูป 5 ดอกเป็นการจุดเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตลอดจนพ่อแม่และครูอาจารย์ผู้มีบุญคุณกับเรา
6 ดอก การจุดธูป 6 ดอก ใช้ไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ (ธาตุไฟ)
7 ดอก การจุดธูป 7 ดอก เป็นการจุดเพื่อรำลึกและบูชาถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่จากไปแล้ว อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการไหว้ศาลพระภูมิอีกด้วย
8 ดอก การจุดธูป 8 ดอกใช้ไหว้พระราหู ไหว้เทพเจ้าชั้นสูงในความเชื่อของฮินดู เช่น ไหว้พระศิวะ ไหว้พระนารายณ์ ไหว้พระพรหม ไหว้พระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่ลักษมี ไหว้พระแม่สุรัสวดี และไหว้พระพิฆเนศด้วย อีกทั้งยังใช้ไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคารได้
9 ดอก การจุดธูป 9 ดอกเป็นการจุดเพื่อบูชาเจ้าที่และไหว้ศาลพระภูมิ รวมถึง ผู้มีพระคุณต่างๆ นอกจากนั้น เลข 9 ยังเป็นเลขมงคลศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนไทยด้วย

สรุปข่าว แก้บนจุดธูปกี่ดอก มีคำตอบ บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมหวังแล้ว ทำอย่างไรต่อเช็กเลย

และนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแก้บน ที่จะต้องไปแก้ หากว่าเราสมหวังตามที่ขอเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพราะหากไม่แก้บนแล้ว นอกจากจะเป็นสิ่งที่ค้างคาใจแล้ว ตามความเชื่อก็จะถือว่าจะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ทำอะไรไม่ขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยนะคร้าบ

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการ เสี่ยงโชค
** โชคในข่าว – แนวทางหวย – ตรวจหวย – เสี่ยงโชคทำนายฝัน – เส้นทางเสี่ยงโชค **
ที่นี่ Siangchok.com

ดูข่าวหวยอื่น ๆ