โหราศาสตร์ไทย ดูดวงเกี่ยวกับอะไร เปิดศาสตร์ทำนายโชคชะตา ที่มีมาแต้ช้านาน

โหราศาสตร์ไทย ดูดวงเกี่ยวกับอะไร เปิดศาสตร์ทำนายโชคชะตา ที่มีมาแต้ช้านาน

สายมูทั้งหลายเติบโตมากับการดูดวงกันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นดูดวงลายมือ ดูดวงจากชื่อ นามสกุล ดูดวงจากตัวเลข หรือดูดวงจากโหงวเฮ้ง และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของโหราศาสตร์ ทำนายดวงชะตา วันนี้แอดได้นำความรู้เกี่ยวกับ โหราศาสตร์ไทย ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ นั้น เป็นการดูดวงเกี่ยวกับอะไร ไปดูกันเลย

โหราศาสตร์ไทย ดูดวงเกี่ยวกับอะไร เปิดศาสตร์ทำนายโชคชะตา ที่มีมาแต้ช้านาน

โหราศาสตร์ไทย

 

โหราศาสตร์ไทย เป็นหนึ่งในวิชาที่ว่าด้วยการทำนายโชคชะตา เพื่อทำนายอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล สังคม โดยใช้ดวงดาว ผลกรรมต่างๆของมนุษย์ มาเป็นปัจจัยในการกำหนด ว่ากันว่า โหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่มาจากคัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ ที่มีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนา โดยหลักของโหราศาสตร์ไทยนั้นตามหลักฐานที่มีอยู่ แสดงถึงการสืบทอดมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาจนถึงปัจจุบัน

ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพุทธานุญาตให้ พระภิกษุสงฆ์เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อจะได้รู้เวลาทำอุโบสถสังฆกรรม อันเป็นกิจในพระพุทธศาสนา จึงได้มีชื่อ วัน เดือน ปี และฤกษ์แสดงไว้ท้ายบอกวัตรพระเป็นประเพณีสืบต่อมา

ดาวส่วนมากอิงจากดาวในระบบสุริยะ ยกเว้นราหูซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์ผ่านจากใต้ระนาบสุริยวิถีขึ้นเหนือระนาบสุริยวิถี ส่วนตำแหน่งที่ดวงจันทร์ผ่านจากเหนือระนาบสุริยวิถีลงสู่ใต้ระนาบสุริยวิถีเรียกว่าเกตุสากลซึ่งอยู่ตรงข้ามราหูเสมอ แต่เกตุไทยซึ่งมีเฉพาะในโหราศาสตร์ไทยนั้นมีวิธีคำนวณเฉพาะ

ในแผนภูมิดวงจะแบ่งเป็น ๑๒ ช่องแทนราศีทั้ง ๑๒ ราศี ดาวแต่ละดวงจะแทนด้วยตัวเลข ๐-๙ ตำแหน่งดาวในแผนภูมิจะบอกว่าดาวดวงนั้นอยู่ราศีใด

โหราศาสตร์ไทย

กลุ่มดาวจักรราศี

โดยการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวัน และกลางคืน การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ซึ่งนักปราชญ์ในสมัยโบราณ ได้กำหนดให้การโคจรของดวงอาทิตย์บนระนาบเส้นสุริยวิถีที่โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ออกเป็น 12 กลุ่ม โดยใช้การโคจรของดวงอาทิตย์ในรอบ 1 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวน โดยกำหนดว่าดวงอาทิตย์โคจร 1 ปี หรือ 365 วัน ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้เวลาโคจรประมาณ 1 เดือน และกำหนด 1 กลุ่มดาวฤกษ์ เรียกว่า 1 ราศี รวมทั้งหมดเป็น 12 เดือน 12 ราศี เรียกว่า จักรราศี และแต่ละราศีมีอาณาเขต 30 องศา

ความสัมพันธ์ระหว่างจักรราศี และ 12 ภพ

หลักโหราศาสตร์ไทยได้กำหนดจักรราศีขึ้นเป็นดวงชะตา โดยการคำนวณตำแหน่งที่สถิตของลัคนาจากเวลาเกิด หากเวลาเกิดตรงกับราศีใด ราศีนั้นเป็นที่สถิตของลัคนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของมนุษย์ทุกคน และได้จำลองตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่างๆที่โคจรอยู่ในระบบสุริยจักรวาล ลงไว้ในดวงชะตา เพื่อผลแห่งการพยากรณ์ โดยกำหนดเรื่องราวต่างๆของชีวิตมนุษย์ออกเป็น 12 ภพ ดังนี้

ภพตนุ หมายถึง ความเป็นตัวตน หรือชีวิตของเจ้าชะตา วาสนา และพฤติกรรม
ภพกฎุมภะ หมายถึง เรื่องการเงิน ทรัพย์สมบัติ
ภพสหัชชะ หมายถึง เพื่อนฝูง พี่น้องร่วมสายโลหิต การสังคม การตกลง การนัดหมาย
ภพพันธุ หมายถึง ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูล เผ่าพันธ์ุ อสังหาริมทรัพย์
ภพปุตตะ หมายถึง เด็กๆ บุตร สิ่งที่มาใหม่ ความสนุกสนาน
ภพอริ หมายถึง การเจ็บป่วย ความตาย อุบัติเหตุ โชคร้าย อุปสรรค
ภพปัตนิ หมายถึง การร่วมรัก ร่วมชีวิต ซึ่งหมายถึง คู่สมรส หรือการเป็นสามีภรรยา
ภพมรณะ หมายถึง เหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความตาย ความสิ้นสุด การสูญเสีย
ภพศุภะ หมายถึง ความดีงาม ความราบรื่น ความร่มเย็นเป็นสุข ศีลธรรม
ภพกัมมะ หมายถึง อาชีพการงาน ภาระกิจ การกระทำ ฐานะทางสังคม
ภพลาภะ หมายถึง ความหวัง ความสำเร็จ ได้ลาภ ได้โชค ความเจริญรุ่งเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์
ภพวินาศ หมายถึง เหตุการณ์เกี่ยวกับการสูญเสีย ความหมดสิ้น การทำลาย หมดความหวัง ความพินาศ

การทำนายดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้

โหราศาสตร์ไทย

1. โหราศาสตร์ไทย 10 ลัคนา

โหราศาสตร์ไทย 10 ลัคนา เป็นการทำนายดวงชะตาประเภทหนึ่งที่ใช้ปฏิทินสุริยยาตร์ซึ่งเป็นปฏิทินโหราศาสตร์ไทย โดยโหรในสมัยก่อนจะอาศัยการคำนวณจาก คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ โดยใช้การคำนวณจากดาวทั้ง 10 ดวง ได้แก่ อาทิตย์(๑), จันทร์(๒), อังคาร(๓), พุธ(๔), พฤหัสบดี(๕), ศุกร์(๖), เสาร์(๗), ราหู (๘), เกตุ(๙) และ มฤตยู(๐) ซึ่งจะเป็นตำแหน่งลัคนาของดาวแต่ละดวง

2. โหราศาสตร์ไทยโบราณ

โหราศาสตร์ไทยโบราณ คือ การดูดวงหรือการทำนายโชคชะตาโดยการใช้ตำราพรหมชาติ ซึ่งเป็นตำราที่มีความเก่าแก่ของไทย ที่ภายในตำรานั้นจะมีเรื่องของศาสตร์ต่าง ๆ เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเลือกคู่ครอง , การสะเดาะเคราะห์ , การขึ้นบ้านใหม่ , การทำนายฝัน ,รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำนายดวงชะตาและเรื่องของไสยศาสตร์เอาไว้ ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเสียส่วนใหญ่แต่ก็มาจากการหาหลักฐานและหลักของเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิถีชีวิตของคนไทย โดยตำราพรหมชาติจะใช้วิธีการตรวจสอบจากดวงชะตาประจำปีเกิดนั้น ๆ แล้วนับจากอายุโดยผู้หญิงจะนับจากเจดีย์วนไปทางซ้ายส่วนผู้ชายจะนับจากเจดีย์วนไปทางขวา

3. โหราศาสตร์ไทยตัวเลข

โหราศาสตร์ไทยตัวเลข คือ ศาสตร์การทำนายที่ใช้ตัวเลข 0-9 ในการเปรียบเทียบกับดวงดาวทั้ง 10 ได้แก่ ดวงอาทิตย์ , ดวงจันทร์ , ดาวอังคาร , ดาวพุธ , ดาวพฤหัส , ดาวศุกร์ , และดาวเสาร์ ซึ่งก็จะหมายรวมไปถึงดาวที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนายตามหลักโหราศาสตร์อย่าง ดาวมฤตยู , ดาวราหู , และดาวเกตุอีกด้วย

  • 1 – พระอาทิตย์ (พลังความเชื่อมั่น)
  • 2 – ดวงจันทร์ (ราชินีอ่อนหวาน)
  • 3 – ดาวอังคาร (พลังนักรบ)
  • 4 – ดาวพุธ (เทพแห่งปัญญา)
  • 5 – ดาวพฤหัส (ความดีงามและมีสติปัญญา)
  • 6 – ดาวศุกร์ (เทพแห่งศิลปะและความบันเทิง)
  • 7 – ดาวเสาร์ (พลังแห่งความอดทน)
  • 8 – ดาวราหู (พลังแห่งความลุ่มหลง)
  • 9 – ดาวพระเกตุ (พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์)
  • 0 – ดาวมฤตยู (เทพเจ้าแห่งความสูญสิ้น)

และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย เบื้องต้นเท่านั้น การดูดวงไม่ใช่เรื่องงมงายถ้าหากเรารู้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการดูดวงก็อย่ารอช้าที่จะศึกษาศาสตรของการดูดวง ที่เรานำมาฝากในครั้งนี้

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการ เสี่ยงโชค
** โชคในข่าว – แนวทางหวย – ตรวจหวย – เสี่ยงโชคทำนายฝัน – เส้นทางเสี่ยงโชค – ดูดวงเสี่ยงโชค **
ที่นี่ Siangchok.com

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴